Una dita popular que retrata prou bé la meteorologia de setembre: “El setembre s’endú els ponts o eixuga les fonts”

Una dita popular que retrata prou bé la meteorologia de setembre: “El setembre s’endú els ponts o eixuga les fonts”

Una de les característiques més remarcables i evidents de la nostra meteorologia és la periodicitat i vigorositat dels episodis de precipitacions intenses, molt intenses o torrencials que ens afecten entre el final de l’estiu i el principi de la tardor, és a dir, durant el mes de setembre.

Val a dir que aquest detall és altament notori i ve a ser una conseqüència directa de les setmanes precedents d’aguda calor que han determinat un notable escalfament del mar. I és que, tot sovint i gairebé per força, tanta energia acumulada es veu obligada a explosionar. El resultat: una concentració rellevant de situacions de tempestes fortes en el novè mes de l’any.

Malgrat, per tant, que la premisa general i més habitual és la recurrència de pluges intenses durant el setembre, bàsicament concentrades al litoral i prelitoral, contrades on juntament amb l’octubre és quan hi plou més, a parer de les mitjanes climàtiques, també és veritat que no tots els setembres ens visiten diverses situacions meteorològiques de perill, encara que aquesta és la norma.

Així, per exemple, hi ha setembres, tal com correspon a la variabilitat pluviomètrica pròpia del món mediterrani en conjunt i de l’àmbit català en concret, que són secs, eixuts, amb un temps molt més tranquil del corrent. Aleshores, doncs, emergeix la sensació, ben real, que la secada estival que s’ha escampat per nombroses comarques –no les muntanya, on recordem que hi sol ploure de valent- en els mesos anteriors es perllonga començada la tardor.

Ja ho veieu, doncs: el novè mes de l’any tant és capaç d’endur-se ponts com d’assecar les fonts. I és que les dites populars meteorològiques, moltes d’elles ben arrelades al territori i en la memòria, d’una manera clara compten amb un significat, més enllà de ser entranyables, que les fa prou vàlides.

No Comments

Post a Comment