Presentació del web

El web que teniu davant, la Meteoteca de Catalunya, és, com ja podeu deduir del títol, una representació exhaustiva i detallada, al més complerta possible, de la nostra meteorologia.

 

A la pràctica, l’ambició del web és convertir-se en una referència enciclopèdica per Internet del temps de Catalunya. Ara bé, no tan sols el web és centrat en l’espai català. Així, en una pla més secundari, també es para atenció a la meteorologia general.

Els diferents articles temàtics que teniu a la vostra disposició posen l’èmfasi en temes específics. Els uns expliquen la climatologia, uns altres descriuen l’ampli ventall de fenòmens que ens poden afectar, o situen l’ull en la meteorologia de muntanya i  analitzen episodis que s’han fet un nom en majúscules, entre d’altres temes. A més, he intentat innovar i proposar un seguit de rutes meteorològiques del tot interessants.

 

Cal dir que els textos els he volgut escriure perquè tots els he redactat jo mateix  amb els meus propis coneixements i amb poca documentació- d’una manera clara, amena i divulgativa perquè tothom els pugui entendre, i estan dirigits tant als molts aficionats a la meteorologia que tenim a casa nostra com als professionals del sector, així com a persones que es vulguin iniciar en aquesta ciència tan apassionant o curiosos en general.

 

D’altra banda, el nombre immens de fotografies que pretenen evidenciar les característiques i les particularitats del nostre temps i el sòlid catàleg de vídeos, molts  d’ells notoris i altament espectaculars, també estan destinats a tot el públic esmentat. A més a més, teniu la possibilitat de seguir les previsions que sovint ofereixo i llegir el bloc, on parlo de l’actualitat meteorològica catalana.

 

En essència, la Meteoteca de Catalunya intenta ser una aportació més, malgrat que amb l’objectiu de ser al més rellevant possible, a la fascinant i inigualable meteorologia catalana. I, en aquest ordre de coses, la defineixo d’aquesta manera perquè la seva riquesa és tan incontestable com extraordinària.

 

Per tant, el nostre temps, que té una munió de seguidors grandiosa, pren, habitualment i a causa de la considerable diversitat de fenòmens i situacions, una reputació justificada. El web, fet i fet, n’és una conseqüència, però, a la vegada, també vol ser una eina d’estudi i consulta per conèixer pam a pam una meteorologia de Catalunya del tot enlluernadora.