Per què és incorrecte afirmar que, a Catalunya, l’estiu és sec?

Per què és incorrecte afirmar que, a Catalunya, l’estiu és sec?

Diverses vegades hem sentit a dir que, a Catalunya, l’estiu és sec, i fins i tot molt sec, com, a la pràctica, correspondria a un territori eminentment mediterrani. Ara bé, malgrat que aquest comentari pugui ser prou recurrent i la població el tingui present i se l’hagi fet seu, és veritat que no és correcte afirmar que els nostres estius són eixuts. Perquè, en sentit estricte, en nombroses comarques és plujós.

Cal constatar, però, que a la zona, de llarg, més poblada, que és Barcelona i la seva rodalia, l’estiu és sec, on hi cauen uns 100 mm de mitjana. Tot i això, és encara més eixut a les contrades de Ponent i de la vall de l’Ebre,  i en particular en punts de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, on les mitjanes de precipitació estival no assoleixen els 60 mm. És a dir: en aquests àmbits esmentats, i també a la resta de la façana costanera, del prelitoral i en força punts de la Depressió central, és cert que el trimestre estival –juny, juliol i agost- rep unes precipitacions escasses.

De fet, el llindar dels 200 mm separa, per regla general, l’estiu sec del plujós. Així, els 200 mm o més de mitjana en el període comprès entre l’1 de juny i el 31 d’agost es registren a gairebé tot el terç nord de l’espai català. I encara més: en una gran part del Pirineu, Prepirineu i del nord de la Depressió central l’estiu és l’estació plujosa per excel·lència. En aquest sentit, destaca, i molt, l’acusat focus pluviomètric del Ripollès, on a les capçaleres del Ter i del Freser s’hi freguen els 400 mm, un detall sorprenent i paradoxal per a un territori –val la pena insistir-hi- essencialment mediterrani com és Catalunya.

És interessant dir que, com a motiu fonamental, aquesta profunda diversitat pluviomètrica entre unes zones i unes altres ve donada per la formació més o menys freqüent de núvols de tempesta. Per exemple, al terç septentrional les tempestes estivals hi són habituals, mentre que a la resta del territori són força més esporàdiques.

A tall de resum, doncs, i per bé que hi ha àmplies contrades on a l’estiu hi plou poc, l’elevada pluviometria, a causa de l’activitat tempestuosa, sobretot de tarda, que es dóna en molts indrets de muntanya i de l’interior, fa que sigui incorrecte afirmar de totes totes que, a Catalunya, l’estiu és sec.

No Comments

Post a Comment