Ni fred ni calor: en una majoria de comarques, ambient agradable

Ni fred ni calor: en una majoria de comarques, ambient agradable

El joc entre l’anticicló del continent europeu i la depressió situada Mediterrani enllà ha de provocar, fins a l’acabar el pont del dimarts 12 d’octubre, un alè del nord-est relativament fresc. I com s’ha traduir en el comportament del temps? Doncs en una gran  part d’aquestes jornades, fins aleshores, amb una lleugera inestabilitat al litoral i prelitoral, sovint amb núvols baixos i alguna precipitació intermitent, amb força més sol a l’interior i al Pirineu. I la temperatura?.

A la pràctica, no ha de fer ni fred ni calor, o sigui, en una majoria de les comarques ambient diürn suau, però amb força fresca nocturna i matinal a l’interior i muntanya, detalls tèrmics que evidencien unes temperatures, en línies mestres, una mica per sota de les que tocaria.

No Comments

Post a Comment