Més ventades i noves nevades al Pirineu

Més ventades i noves nevades al Pirineu

Persisteix la situació del nord-oest, de vents atlàntics que, a batzegades, arriben impetuosos. I aquesta dinàmica ha de seguir, amb noves ventades del nord-oest, sobretot a les comarques de Barcelona i Tarragona, que després giraran al nord, a les de Girona, fins al proper dissabte, instant a partir del qual la irrupció de l’anticicló anirà calmant el temps.

A més a més, considerant que aquesta entrada del nord-oest és humida al Pirineu, i molt menys a la resta, on les precipitacions han de ser esporàdiques, és a la serralada on les noves nevades copsaran la meteorologia, i fins i tot intenses a la Vall d’Aran i nord del Pallars, no tant a la resta. Per tant, una bona part de la segona setmana de desembre amb una atmosfera moguda, en espera, com apuntava, de l’anticicló. I per acabar: temperatura força baixa en moltes comarques.

No Comments

Post a Comment