Previsions

Més jornades inestables, amb noves precipitacions

Estem d’enhorabona. Realment, aquest mes de març hem trencat de ple la dinàmica tan eixuta dels mesos anteriors. I en aquest sentit, les precipitacions quantioses del dissabte 12 n’han estat un magnífic exponent. Però les pluges, i també les nevades, no s’han aturat ni s’aturaran.

0

Pluges, sigueu benvingudes

Després d’un hivern 2021-2022, entenent-se, en aquest sentit, el període d’1 de desembre a 28 de febrer, anormalment sec a gairebé tot l’espai català, aquest mes de març la tendència tan eixuta s’ha capgirat. I és que, les pluges, que ja ens visiten i encara

0