Previsions

Més jornades inestables, amb noves precipitacions

Estem d’enhorabona. Realment, aquest mes de març hem trencat de ple la dinàmica tan eixuta dels mesos anteriors. I en aquest sentit, les precipitacions quantioses del dissabte 12 n’han estat un magnífic exponent. Però les pluges, i també les nevades, no s’han aturat ni s’aturaran.

0