Avís legal

1.- DADES IDENTIFICATIVES

Aquest web, que el seu titular és:

JORDI SACASAS I LLUIS
amb CIF 46692907D
i domicili en c/ Roger de Flor, 159 baixos
08912 BADALONA – BARCELONA
i correu electrònic jordisac@yahoo.es

està constituït pel Web associat al domini: https://meteotecadecatalunya.cat

D’ara endavant al titular ho denominarem “Meteoteca De Catalunya”.

2.- USUARIS

La utilització d’aquest Web atribueix la condició d’USUARI a qui ho faci i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal.

Alguns aspectes d’aquest Web , per la seva especialitat, podrien estar subjectes a condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, per la qual cosa també han de ser acceptades per l’usuari que els utilitzi o accedeixi a ells.

L’USUARI declara sota la seva responsabilitat ser major de 14 anys i tenir capacitat suficient per a la contractació o per al tractament de les dades que es tracti, per la qual cosa Meteoteca De Catalunya no és responsable de l’incompliment d’aquest requisit.

3.- ÚS DEL WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar el Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic.

De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el Web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en aquest Web.

L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Meteoteca De Catalunya presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de Meteoteca De Catalunya o de tercers.

4.- PROTECCIÓ DE DADES

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE
(del tractament)
Jordi Sacasas i Lluís CIF/NIF: 46692907D
Dir. Postal: c/ Roger de Flor, 159 baixos 08912 BADALONA – BARCELONA
Correu elect: jordisac@yahoo.es
Pàgina web: https://www.meteotecadecatalunya.cat
REPRESENTANT
(del responsable)
És el mateix responsable o el seu representant legal, si escau.
DPD No es contempla cap delegat de protecció de dades (DPD), ja que no és necessari a causa del tipus de tractaments que es realitzen i als resultats obtinguts en l’anàlisi de riscos previs que s’ha realitzat.
FINALITAT
(del tractament)
Prestar-li el servei que ens ha sol·licitat en cadascun dels formularis de contacte. Informar i gestionar de les activitats, serveis i productes que li he ofert, així com per informar de les novetats que es vagin produint en aquests, no sent utilitzats per a altres finalitats.
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui el seu interès per les meves activitats i no m’informi del seu interès a eliminar-los.
Les seves dades no seran tractades amb la finalitat de realitzar decisions automatitzades, ni d’elaborar perfils.
LEGITIMACIÓ
(del tractament)
Base jurídica El consentiment de la persona interessada. Aquest consentiment reuneix els requisits exigits pel RGPD. I es faculta a l’interessat de sistemes per retirar el consentiment prestat.
DESTINATARIS
(de les dades)
Cessió de dades. No es realitzen cessions de dades, excepte que existeixi una obligació legal.
No es considera cessions de dades les dades comunicades als Encarregats de tractaments ni a persones que actuïn sota la dependència del responsable.
Transferències a tercers països No es realitzen transferències internacionals de dades.
DRETS
(dels interessats)
Es poden exercir els drets de: accés, rectificació, supressió, limitació i oposició, dirigint-se a la següent adreça: jordisac@yahoo.es

En cas de no satisfer els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència de protecció de dades:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

PROCEDÈNCIA
(de les dades)
Font de les dades Les dades són facilitades pel mateix usuari.
Les dades d’identificació facilitades per l’usuari conformen tractaments d’escàs risc per als drets i llibertats de les persones.

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts d’aquest Web, textos, fotografies, gràfics, imatges, sons, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc., així com els noms comercials, les marques i altres signes distintius, són propietat de Meteoteca De Catalunya o de tercers, no adquirint l’usuari cap dret sobre ells pel mer ús d’aquest Web.

El seu contingut no podrà ser objecte de manipulació (modificació, còpia, alteració, reproducció, transmissió, adaptació, traducció, etc) per part de la persona usuària o de terceres persones, sigui total o parcialment, sense l’expressa autorització. I queda absolutament prohibida la seva distribució, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no sigui expressament autoritzat pel titular.

6.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Meteoteca De Catalunya no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del Web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 7.- MODIFICACIONS

Meteoteca De Catalunya es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

8.- ENLLAÇOS

Si des del Web de Meteoteca De Catalunya es pot, o pogués al seu moment, accedir a enllaços o hipervincles Meteoteca De Catalunya no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas Meteoteca De Catalunya, creador d’aquest Web, assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un Web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de dites hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9.- DRET D’EXCLUSIÓ

Meteoteca De Catalunya es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al Web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10.- GENERALITATS

Meteoteca De Catalunya perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu Web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola. Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució de les presents condicions es regiran per la legislació espanyola.

12.- ANALÍTICA WEB

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en el seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web.

La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet.

Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així l’hi requereixi la legislació, o quan les dites terceres processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada del que disposi Google. Pot Vostè rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, deu Vostè saber que si ho fa, pot ser que no pugui usar la plena funcionalitat d’aquest website. En utilitzar aquest website Vostè consent el tractament d’informació sobre Vostè per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.

Google, Inc.  informa de:

Google Analytics i l’Escut de la Privadesa UE: EE. UU. Google compleix l’acord marc Escut de la privadesa UE – EE. UU. tal com estableix el Departament de Comerç dels Estats Units pel que fa a recopilar, utilitzar i conservar informació personal de països membres de la Unió Europea, i subjecte a aplicació per part de la Comissió Federal de Comerç dels Estats Units. Google, també Google Inc. i les corporacions subsidiàries que siguin de la seva propietat íntegrament, han certificat la seva adhesió als principis de l’Escut de la privadesa, inclosos els que concerneixen a Google Analytics.

Es pot consultar la política de privadesa i altres aspectes legals d’aquesta companyia al següent enllaç:

https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=es&ref_topic=2919631