CLIMATOLOGIA DE LES COMARQUES CATALANES

INTRODUCCIÓ

 

A continuació, desglossarem les característiques climàtiques generals de les nostres comarques. Ara bé, hi ha un detall significatiu que és precís notificar. I és que hi ha la possibilitat que el lector s’adoni que els tipus de clima a què es fa referencia siguin diferents en relació els de l’apartat de la climatologia de Catalunya. De fet, ho hem fet conscientment. I ho hem fet perquè, malgrat que la classificació climàtica de l’apartat esmentat és la més reconeguda, també és veritat que s’han fet altres classificacions. El que pretenem, en qualsevol cas, és no obviar-les del tot. I una última cosa: veureu com integrem la nova comarca creada, el Moianès.

 

 

COMARQUES DE BARCELONA

 

Barcelonès. El clima del Barcelonès és mediterrani litoral amb una influència marítima directa. S’observa una lleugera variació climàtica entre la plana litoral de la comarca i la Serra de Marina. Les temperatures mitjanes anuals volten els 14 a 16 graus, amb una mitjana de gener de 8 a 10 graus i d’entre 23 i 25 graus al juliol. Cal considerar el fenomen de l’illa de calor de la ciutat de Barcelona. Les precipitacions agafen un caire més aviat escadusser i irregular, amb unes mitjanes anuals que s’acosten o assoleixen els 600 mil·límetres. L’estació plujosa és la tardor, amb un màxim a l’octubre, i la seca és l’estiu, amb el mínim al juliol.

 

climatologia-de-les-comarques-catalanes-barcelones

 

 

Baix Llobregat. El clima del Baix Llobregat és mediterrani litoral, d’influència marítima directa. Més humit va tornant-se el clima a mesura que s’avança cap el nord. Les temperatures mitjanes anuals oscil·len entre els 14 i 16 graus, amb mitjanes de gener de 8 a 9 graus als indrets planers, però amb una mitjana de juliol de 23 a 24 graus. Les precipitacions, tret de Montserrat, són d’un caire escadusser, difícilment superiors als 600 mil·límetres. El periode plujós és el comprès entre el setembre i l’octubre, mentre el mes més sec és el juliol.

 

Maresme. El clima del Maresme és mediterrani litoral de directa influència marítima, tret dels cims de la Serra del Montnegre, on és de muntanya mitjana. Les temperatures mitjanes anuals volten els 14 a 16 graus, un pèl més baixes a la Serra de Marina. Les mitjanes de gener són de 9 graus a la plana litoral, on les mitjanes de juliol volten els 23 a 24 graus. A la Serra del Montnegre i a les seves proximitats les precipitacions es situen entre els 700 i 800 mil·límetres, contrastant amb el menys de 600 de tocar del Barcelonès. Arreu, l’època plujosa és la tardor.

 

Vallès Occidental. El clima del Vallès Occidental és mediterrani litoral o de muntanya mitjana. A causa de l’efecte barrera de la Serralada Litoral, s’hi observa una lleugera tendència a la continentalitat. Les temperatures mitjanes anuals se situen entre els 12 i 16 graus fora del Sant Llorenç del Munt, on són més fresques. Les mitjanes de gener se situen entre els 6 i 8 graus, voltant els 23 o 24 les de juliol, fora de les serres. Les precipitacions mitjanes anuals oscil·len entre els 550 i 700 mm, superiors al Sant Llorenç. Les més escasses pertanyen al sector sud-occidental de la comarca. La tardor i l’estiu són, respectivament, l’estació més plujosa i més seca.

 

Vallès Oriental. El clima del Vallès Oriental és mediterrani de directa influència marítima o de muntanya mitjana, en relació amb l’indret, sent aquest la plana central o el Montseny. Les precipitacions mitjanes anuals oscil·len dels 600 als 900 mil·límetres, tot i que es superen aquests a la serra del Montseny. La tardor és l’estació plujosa, i l’estiu la seca. Les temperatures mitjanes anuals volten els 12 a 15 graus fora de les muntanyes, amb mitjanes de juliol i gener de 23 graus i 7 a 8 graus, respectivament, a la plana central.

 

climatologia-de-les-comarques-catalanes-valles-oriental

 

 

Alt Penedès. El clima de l’Alt Penedès és mediterrani de directa influència marítima, tot i que a l’àrea més septentrional és de muntanya mitjana. Les temperatures mitjanes anuals oscil·len entre els 13 i 16 graus, més baixes a les serres. Les mitjanes de gener són de 7 graus a la plana principal, indret on al juliol hi pertanyen 22 a 24 graus. Les precipitacions, en conjunt, oscil·len entre els 500 i 600 mm, corresponent a la tardor el període plujós i a l’estiu al sec.

 

Baix Penedès. El clima del Baix Penedès és mediterrani litoral. Les temperatures mitjanes anuals oscil·len entre 15 i 16 graus quasi arreu, amb mitjanes de gener de 6 a 9 graus i de juliol de 23 a 24. Les precipitacions no són gaire quantioses, amb mitjanes al voltant dels 500 mm en molts indrets, corresponent l’estació més plujosa la tardor i la més seca l’estiu.

 

Garraf. El clima del Garraf és mediterrani amb directa influència marítima. La temperatura mitjana anual oscil·la entre els 15 i 16 graus, llevat del massís del Garraf. La mitjana de gener és d’entre 7 i 9 graus, mentre que la de juliol arriba en alguns sectors als 24. Les precipitacions mitjanes anuals hi són escadusseres, de l’ordre dels 500mm en la majoria d’àrees. El menor percentatge de precipitació pertany a l’estiu, contrastant amb la tardor, quan li toca el màxim.

 

Anoia. El clima de l’Anoia és mediterrani de muntanya mitjana amb tendència continental, si bé es pot qualificar de transició atès la seva divisòria entre la influència marítima i la continental. Les temperatures mitjanes anuals oscil·len entre els 11 i 15 graus, amb mitjanes de gener i juliol de 3 a 8 graus i de 21 a 24, respectivament. Les precipitacions adquireixen un caire escàs a causa que no s’aconsegueixen els 600 mm fora de les serres. L’estació plujosa és la tardor i la seca l’estiu.

 

Bages. El clima del Bages és mediterrani de muntanya mitjana amb tendència continental. La influència marítima hi és atenuada. D’aquesta manera, les temperatures mitjanes anuals volten els 12 a 14 graus, més baixes a les serres, amb mitjanes de gener i juliol de 2 a 5 graus i de 23, respectivament. Les precipitacions van dels 500 als 800 mil·límetres, corresponent a l’interior de la plana principal i a l’àrea sud-occidental les menors, mentre les majors són cap a les serres. L’hivern i l’estiu són les èpoques més seques, sent la tardor la més remullada.

 

Moianès. El clima del Moianès és mediterrani de muntanya mitjana amb tendencia continental, amb una influencia marítima només moderada. En relació les temperaturas mitjanes anuals, val a dir que basculen entre els 600 i els 700 mil·límetres, sent la tardor o la primavera l’estació que recull més precipitació, en funció de l’indret, i l’hivern sent la més seca. Al seu torn, les temperatures mitjanes anuals oscil·len entre els 11 i els 12 graus, amb mitjanes de gener inferiors als 5 graus i de juliol entre els 20 i 21.

 

Osona. El clima d’Osona és mediterrani de muntanya mitjana amb tendència continental. Les precipitacions mitjanes anuals van dels 700 mil·límetres fins als 1200 o un xic més al sector nord-oriental, corresponent la primera dada cap a l’àrea sud-occidental. La tardor és l’estació més plujosa i l’hivern la menys remullada. Les temperatures mitjanes anuals no superen els 13 graus enlloc, amb mitjanes de gener inferiors als 5 graus i de juliol d’entre 18 i 23.

 

Berguedà. El clima del Berguedà és mediterrani de muntanya mitjana amb tendència continental als dos terços meridionals, i d’alta muntanya a les serres elevades septentrionals. Les temperatures mitjanes anuals se situen entre els 11 i 13 graus a les terres meridionals i per dessota els 5 als vessants més enlairats del nord. La mitjana de juliol és de 21 a 23 graus a l’àrea meridional, força més baixa cap al nord. Les precipitacions són variades a causa del relleu. Als sectors més muntanyosos es superen els 1000mm, i volten els 700 prop del Bages. L’hivern és l’època seca i l’estiu és la més humida cap al nord.

 

 

COMARQUES DE GIRONA

 

Gironès. El clima del Gironès és mediterrani de directa influència marítima. Les precipitacions mitjanes anuals se situen entre els 700 i 900mm a pràcticament totes les contrades. El període amb més pluges és la tardor, i l’hivern el més sec. Les temperatures mitjanes anuals oscil·len entre els 14 i 15 graus, amb una mitjana de gener i juliol de 6 a 8 graus i de 21 a 24, respectivament.

 

La Selva. El clima de La Selva és mediterrani litoral o de muntanya mitjana en relació amb l’indret. Al primer cas li correspon l’àrea costanera i les seves proximitats, mentre el segon cas pertany als vessants enlairats. Aquesta és la comarca costanera amb una mitjana de precipitació més elevada. Aquesta oscil·la entre els 700 i els més de 1000mm de les serres, corresponent la tardor com l’estació més humida. Les precipitacions mitjanes anuals tenen uns valors de 14 o 15 graus sovint, 16 a la costa, però força inferiors a les serres. Fora de les àrees elevades, la mitjana de gener va dels 3 als 9 graus i la de juliol dels 19 als 24.

 

Baix Empordà. El clima del Baix Empordà és mediterrani litoral. Les temperatures mitjanes anuals volten els 14 a 16 graus gairebé arreu, amb una mitjana de gener de 7 a 9 graus, mentre la de juliol volta els 23. Les precipitacions mitjanes anuals se situen entre els 550 i 800 mil·límetres, corresponen els mínims en punts de la costa i els màxims prop del Gironès. L’època més remullada és la tardor i la més seca l’estiu.

 

Alt Empordà. El clima de l’Alt Empordà és mediterrani amb directa influència marítima i de muntanya mitjana cap a les Alberes. Les temperatures mitjanes anuals volten els 14 a 16 graus quasi arreu, tot i que a l’esmentada serra hi són inferiors. Les precipitacions són distintes en relació amb l’indret, variant dels 600 mm o fins i tot menys del litoral fins als 1000 exclusivament de l’extrem nord-occidental. Les estacions plujoses solen ser la tardor i la primavera i les seques l’hivern i l’estiu. El vent del nord, la tramuntana, hi és molt característic.

 

Pla de l’Estany. El clima del Pla de l’Estany és mediterrani de muntanya mitjana d’influència marítima lleugerament atenuada. Les precipitacions mitjanes anuals oscil·len entre els 800 i 900 mil·límetres, sent la tardor l’època amb les màximes precipitacions i l’hivern amb les mínimes. Les temperatures mitjanes anuals comprenen els 13 a 15 graus, amb una mitjana de gener de 6 a 8 graus i de juliol de 22 a 24.

 

Garrotxa. El clima de la Garrotxa és mediterrani de muntanya mitjana amb influència marítima no del tot directa. Les precipitacions mitjanes anuals són elevades, comprenent valors de 900 a 1200 mil·límetres, pertanyent els màxims a l’oest i al nord-oest. Quan més hi plou és a la tardor i la primavera, no pas a l’hivern, l’època seca. Les temperatures mitjanes anuals comprenen dels 10 als 14 graus fora de les serres. La mitjana de gener no arriba als 5 en molts indrets, sent la de juliol de 20 a 23 graus.

 

Ripollès. El clima del Ripollès és variat a causa de l’altitud, corresponent el mediterrani de muntanya mitjana amb tendència continental a les valls,i el d’alta muntanya a les serres. Les precipitacions mitjanes anuals superen els 1000 mil·límetres en molts sectors, especialment a l’àrea de Camprodon. Gairebé en tota la comarca, l’estació més plujosa és l’estiu, sent l’hivern la més minsa en precipitacions. Les temperatures mitjanes anuals se situen per dessota els 12 graus arreu, amb mitjana de gener inferior als 3 graus i de juliol sense arribar als 20.

 

climatologia-de-les-comarques-catalanes-ripolles

 

 

Cerdanya. El clima de la Cerdanya és variat en relació amb l’altitud. Aquest és mediterrani de muntanya mitjana amb tendència continental al fons de la depressió, però, en canvi, és d’alta muntanya en alçada. El fenomen d’ombra pluviomètrica és molt acusat al fons de la depressió a causa de les serres que l’envolten, on la mitjana anual de la temperatura volta els 10 graus, davallant amb claredat, amb contrastos també entre les mitjanes de gener i de juliol. Les precipitacions, superiors als 1000 mil·límetres a les muntanyes, comprenen valors de 700 a 800mm a la vall principal, amb l’estiu com a màxim de precipitació i l’hivern com a mínim en tota la comarca.

 

 

COMARQUES DE LLEIDA

 

Segrià. El clima del Segrià és mediterrani amb tendència continental de terra baixa. La temperatura mitjana anual és lleugerament superior als 14 graus, sent la de gener de 4 a 6 graus i la juliol d’entre 24 i 26. Les precipitacions al llarg de l’any són realment escasses, sent aquesta la comarca més seca de Catalunya atès que la mitjana anual volta els 400 mil·límetres, fins i tot menys en alguns sectors. L’estació amb més pluja és la primavera, corresponent el mínim anual a l’estiu, quan aquesta és gairebé inexistent.

 

Pla d’Urgell. El clima del Pla d’Urgell és mediterrani amb tendència continental. Les temperatures mitjanes anuals se situen al voltant dels 14 graus, amb una mitjana de gener de 5 graus i de juliol de 24 a 25, amb contrastos tèrmics acusats. Les precipitacions, de poc més de 400mm anuals, són escadusseres, corresponent l’època més seca a l’estiu i la més humida la primavera..

 

Urgell. El clima de l’Urgell és mediterrani amb tendència continental. La temperatura mitjana anual se situa entre els 13 i 14 graus gairebé en totes les contrades, amb unes mitjanes de gener de 3 a 5 graus i de juliol de 23 a 25, amb contrastos tèrmics. Les precipitacions són escasses, difícilment superiors als 500mm anuals, sent l’estiu l’estació més seca i la primavera la més remullada.

 

Segarra. El clima de la Segarra és mediterrani amb tendència continental. La temperatura mitjana anual oscil·la entre els 12 i 14 graus en la gran majoria d’àrees. A causa dels hiverns freds, la mitjana de gener és de 3 a 4 graus, mentre la de juliol és de 22 a 24. Aquesta ja no és una comarca tant eixuta. Arreu, s’enregistren de 450 a 650mm. Sent la primavera quan més hi plou, és a l’estiu quan les precipitacions hi són mínimes.

 

Garrigues. El clima de les Garrigues és mediterrani amb tendència continental, amb oscil·lacions tèrmiques notables. Les temperatures mitjanes anuals comprenen valors de 12 a 14 graus depenent de l’indret, amb mitjanes de gener de 4 a 6 graus i de juliol al voltant dels 24. Aquesta és una comarca eixuta a causa de les mitjanes anuals de 400 a 500mm, corresponent el mínim a l’estiu i el maxim a la primavera.

 

Noguera. A causa del relleu es presenten, en aquesta comarca, dos distints tipus de clima. Són el mediterrani amb tendència continental de terra baixa i el mediterrani amb tendència continental de muntanya mitjana. No s’arriba als 14 graus enlloc de temperatura mitjana anual, sent baixes a la serra del Montsec, amb mitjanes de gener i juliol variades en relació amb l’indret. No s’arriba als 400mm de precipitació anual a l’extrem sud-oest, superant-se els 800 a l’extrem nord i nord-est. El període més remullat és la primavera i el de les minses precipitacions l’estiu o bé l’hivern depenent del sector.

 

Alt Urgell. El clima de l’Alt Urgell varia en relació amb l’indret. Mentre és mediterrani de muntanya mitjana amb tendència continental a les valls, és d’alta muntanya als sectors elevats. A causa del fenomen d’ombra pluviomètrica, les precipitacions volten els 600mm a l’extrem meridional, superant els 1000 en alçada. Entre la primavera i la tardor, inclós l’estiu, s’hi enregistra el màxim pluviomètric, pertanyent a l’hivern la tongada més minsa en precipitacions. Les temperatures mitjanes anuals oscil·len dels 12 graus a l’extrem meridional als menys de 5 en alçada. Els hiverns són freds, encara que amb estius calorosos a la vall principal.

 

Solsonès. A causa del relleu, al Solsonès hi pertanyen dos climes distints. Aquests són el mediterrani de muntanya mitjana amb tendència continental i el d’alta muntanya. De 10 a 12 graus es troben les temperatures mitjanes anuals fora de les serres, però amb hiverns freds arreu. Les precipitacions augmenten de sud a nord, oscil·lant entre els 600mm de l’extrem sud i els 1000 de l’extrem nord. A l’hivern hi pertanyen les menors precipitacions, corresponent a l’estiu i la tardor les més quantioses.

 

Pallars Jussà. Dos tipus de climes diferents pertanyen al Pallars Jussà, a causa del relleu. L’un, és el mediterrani de muntanya mitjana amb tendència continental, i l’altre el d’alta muntanya. El fenomen d’ombra pluviomètrica és molt acusat a la Conca de Tremp, amb una temperatura mitjana anual d’11 graus i uns 500mm de precipitació. Diferent és la situació en alçada, on hi plou com a mínim el doble i les temperatures són molt més baixes. L’època eixuta és l’hivern, sent la més remullada l’estiu o la primavera en relació amb el sector.

 

Pallars Sobirà. La comarca del Pallars Sobirà s’inclou dins el clima d’alta muntanya, llevat de les valls inferiors, on és mediterrani de muntanya mitjana amb tendència continental. La temperatura mitjana anual es troba per dessota els 10 graus pràcticament arreu, amb hiverns freds a tota la comarca. Pel que fa a les precipitacions, varien segons l’altitud atès que a l’alta muntanya es superen fàcilment els 1000mm, no pas a les valls inferiors, on volten els 700mm. On més hi plou és a l’àrea nord-occidental. Els mesos de maig i juny solen ser molt humits, essent el gener el de menors precipitacions.

 

Alta Ribagorça. Llevat de les terres no elevades, el clima d’aquesta comarca és d’alta muntanya. Aquelles pertanyen al clima mediterrani de muntanya mitjana amb tendència continental. El clima és contrastat entre les zones baixes i les zones altes. Les temperatures mitjanes anuals no arriben als 10 graus quasi enlloc, amb hiverns freds i llargs. Tanmateix, les precipitacions són igualment variades d’un indret a un altre, oscil·lant dels poc més dels 700 mil·límetres fins a valors superiors als 1000. Sent els mesos de maig i juny els més humits, els de menors precipitacions són els hivernals.

 

Vall d’Aran. El clima de la Vall d’Aran és atlàntic. De fet, aquesta és la única comarca catalana amb aquestes característiques climàtiques fruit de la seva orientació i la barrera muntanyosa gairebé per tots costats. Segons l’altitud, el clima és atlàntic de muntanya mitjana o d’alta muntanya. Les temperatures mitjanes anuals es troben per dessota els 10 graus pràcticament en tota la comarca, amb hiverns freds arreu fruit de les baixes mitjanes mensuals. Les precipitacions anuals superen els 900 mil·límetres en tots els sectors, sent superiors als 1100 o 1200mm a les cotes altes. Amb màxims al final de la primavera i mínims a l’hivern, les precipitacions acostumen a ser força regulars.

 

 

COMARQUES DE TARRAGONA

 

Tarragonès. El clima del Tarragonès és mediterrani litoral, d’influència marítima directa. S’hi observa una clara similitud en tota la comarca. La temperatura mitjana anual comprèn valors de 15 i 16 graus, amb mitjanes de gener d’uns 9 graus que condicionen uns hiverns tebis. En canvi, les mitjanes de juliol comprenen valors de 23 a 24 graus. Les precipitacions mitjanes anuals, situades al voltant dels 500 mil·límetres, ofereixen pocs contrastos entre les distintes àrees dins de l’escassetat, si bé l’estació plujosa és la tardor i la seca l’estiu.

 

Baix Camp. El clima del Baix Camp és de tipus mediterrani amb directa influència marítima, tot i que cap a les serres septentrionals el clima agafa un caire un pèl diferent. Sent una comarca amb una clara influència del mestral, difícilment són superiors als 15 graus en molts indrets i força inferiors a les serres. A les àrees planes, la mitjana de gener és de 8 a 10 graus, situant-se la de juliol als 23 o 24. Les precipitacions, escssses en molts sectors, oscil·len entre els gairebé 500mm i 700 com a mínim de les serres. Els mesos tardorencs pertanyen a la tongada humida, pertanyent els estiuencs a la tongada eixuta.

 

Alt Camp. Aquesta comarca interior pertany a la regió de clima mediterrani amb influència marítima. Les temperatures mitjanes anuals van dels 13 als 16 graus en general, sent les mitjanes de gener i de juliol de 4 a 8 graus i de 22 a 24, respectivament. Hi pertanyen precipitacions escasses, d’entre 500 i 600mm, si bé a les muntanyes són superiors. La tardor i l’estiu pertanyen a les èpoques humides i eixutes, respectivament.

 

Conca de Barberà. Aquesta comarca interior pertany a l’àrea de clima mediterrani amb tendència continental, encara que amb algunes diferències a les serres. Les temperatures mitjanes anuals comprenen valors d’11 a 14 graus en la majoria de zones, amb mitjanes de gener de 3 a 6 graus i de 23 a 24 al juliol fora de les muntanyes. Les precipitacions agafen un caire escadusser atès que oscil·len entre els quasi 500 als 600mm en àmplies zones, llevat de les serres. A la tardor hi sovintejen les precipitacions, però, en canvi, a l’estiu hi són ben minses.

 

Priorat. El clima del Priorat és mediterrani amb influència marítima de lleugera tendència continental. No se superen els 15 graus de temperatura mitjana anual enlloc, ni a tocar de la Ribera d’Ebre, el sector més càlid de la comarca. Les mitjanes de gener estan establertes entre els 4 i 7 graus, i de 22 a 24 les del juliol, fora de les muntanyes. De precipitació mitjana anual, s’enregistren entre 500 i 700mm, corresponent el màxim a tocar de la serra de Prades. A la tardor és quan més hi plou, contrastant de ple amb l’estiu.

 

Ribera d’Ebre. El clima de la Ribera d’Ebre és mediterrani amb tendència continental, especialment cap al sector interior, atès que a l’àrea propera a la costa poc es presenta la tendència esmentada. Pràcticament arreu s’enregistren valors de 14 a 16 graus de temperatura mitjana anual, amb mitjanes de gener i juliol de 6 a 7 graus i de 23 a 25, respectivament. Les precipitacions són variades en relació amb l’indret. D’aquesta manera, mentre no s’arriben als 400mm a l’àrea més àrida, en d’altres sectors s’acosten als 700. Tenint uns estius molt eixuts, a la tardor i la primavera hi pertanyen la majoria de precipitacions.

 

Terra Alta. El clima d’aquesta comarca interior és mediterrani amb tendència continental, preferentment a la meitat septentrional, no tant a la meridional. Les temperatures mitjanes anuals agafen valors de 10 a 14 graus, amb hiverns freds com ho demostren els 5 a 6 graus de mitjana de gener, pertanyent els 22 a 25 a la mitjana de juliol. Les precipitacions són variades entre els gairebé 400 mil·límetres de l’àrea més seca als 700 com a mínim de les serres. L’estació més eixuta és l’estiu, sent la primavera la més humida.

 

Baix Ebre. El clima del Baix Ebre és mediterrani litoral d’influència marítima directa o bé de muntanya mitjana als Ports de Besseit. Sent aquesta una comarca marcada pel vent de mestral, se superen els 16 graus de temperatura mitjana anual a l’àrea costanera, mentre no s’arriba als 10 als Ports. Les mitjanes de gener oscil·len entre els 8 i 10 graus fora de les muntanyes, sent la de juliol lleugerament superior als 24. Les precipitacions són escasses, amb valors lleugerament inferiors als 500mm fins als més de 700 als Ports, corresponent el màxim estacional a la tardor i el mínim a l’estiu.

 

Montsià. El clima del Montsià és mediterrani litoral. Comarca ventada pel mestral, les temperatures mitjanes anuals són variades depenent de l’indret, oscil·lant dels més de 16 graus de l’àrea plana fins a no arribar als 10 als Ports. Les mitjanes de gener són relativament elevades lluny de les serres, superant les del juliol els 24 graus sovint. Fora de les muntanyes, les precipitacions són escasses atès que no arriben als 500mm en alguns indrets, corresponent el màxim de pluja a la tardor i el mínim a l’estiu.